5. udgave

-Sangbog for højskoler og landbrugsskoler

5. udgave af Højskolesangbogen udkommer i 1906. Der bliver nedsat en ny redaktionsgruppe bestående af Rasmus Nielsen, forstander på Særslev Højskole, Jannik Lindbæk, forstander på Ubberup Højskole, og Anders Due Dalsgård, forstander på Sorø Højskole. Selvom Heinrich Nutzhorn nu går ud af sangbogsudvalget, er det ikke det sidste man ser til ham i sammenhæng med Højskolesangbogen. Han står nemlig angivet på titelbladet i Højskolesangbogen helt frem til 15. udgave. 

I forbindelse med udgivelsen af 5. udgave skriver Jannik Lindbæk til Nutzhorn med en forespørgsel, om de må beholde hans navn på titelbladet af følgende årsag: 

Både mener boghandlerne, at det vil være af betydning for salget af bogen, at Deres navn bevares, da dens populære navn er: Nutzhorns sangbog, og de foretagne ændringer bliver heller ikke så indgribende, at de i nogen måde forandrer bogens karakter. (Bak, 1977, p. 77)

Det er med andre ord god reklame at have Nutzhorns navn forbundet med sangbogen og således kommer der til at stå »Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler / Femte udgave ved H. Nutzhorn« på titelbladet i 5. udgave. Det samme gør sig gældende for 6. udgave.

Med 5. udgave påbegyndes en særegen tradition for Højskolesangbogen, som er holdt i hævd lige siden – dens noteapparat. Nutzhorn selv tilbyder udvalget at udarbejde noter til teksterne i sangbogen, og fra og med 7.-15. udgave præsenteres sangbogen på titelbladet »Med noter af H. Nutzhorn«.

Der forsvinder 57 sange fra forrige udgave og 73 nye sange kommer til i 5. udgave. Indholdsmæssigt er der ikke meget at bemærke. Fordelingen af sangenes emner er meget lig de forrige udgaver og temaangivelserne forbliver de samme, så sangbogens karakter er stort set den samme, ligesom Lindbæk bemærker til Nutzhorn . 

»Abraham sad i Mamre-lund« forsvinder ud af 5. og 6. udgave, men træder ind igen i 7. udgave for at blive i sangbogen frem til 18. udgave.

Af nye sange finder man følgende, som stadig er populære i dag: »Vi pløjed og vi så’de«, »Tunge, mørke natteskyer«, »Sig månen langsomt hæver«, »Se det summer af sol over engen«, »Når vinteren rinder i grøft og i grav« og »Jeg elsker den brogede verden«.

Af Line Rishøj Jensen, 27-03-2019

Litteratur:
Karl Bak: Højskolesangbogens historie – Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie, Nordisk Forlag, 1977

Nye og fravalgte sange

73 nye
57 fravalgte

Sangbogsudvalg

Jannik Lindbæk
Rasmus Nielsen
Anders Due Dalsgård