3. udgave

-Sangbog for højskoler og landbrugsskoler

3. udgave af Højskolesangbogen bliver udgivet i 1899, idet oplaget af 2. udgave ikke kunne holde århundredet ud, som forventet af bestyrelsen. Denne gang er det tilsyneladende kun Heinrich Nutzhorn, som sidder med tilrettelæggelsen af udgaven. Det er ikke set siden, at én mand alene er blevet betroet redigeringsarbejdet med Højskolesangbogen, hvilket også taler til Nutzhorns anseelse som komponist og højskolemand på denne tid.

Under redigeringsprocessen kontakter forstanderen på Vallekilde Højskole, Povl Hansen, Nutzhorn, idet højskolen gerne vil bruge foreningens sangbog, hvis de vel at mærke kan få imødeset en række krav til indholdet. Povl Hansen overtog posten som forstander på Vallekilde Højskole efter Ernst Triers død i 1893, hvor de sandsynligvis anvendte Triers egen sangbogsudgivelse Kristelige sange for den danske folke-skole også kaldet Vallekildebogen. Den var den tredje del af en trilogi af højskolesangbøger, der blev udgivet i et samarbejde mellem Vallekilde, Testrup og Askov Højskole.  

Povl Hansen skriver til Nutzhorn, at de vil kunne aftage cirka 200 højskolesangbøger om året, hvilket ville tegne sig for en væsentlig procentdel af det daværende oplag. Med de hidtil omtrent 2000 solgte eksemplarer om året, ville Vallekilde Højskole således tegne sig for 10% af salget, hvilket gjorde dem til en betydningsfuld kunde på dette tidspunkt. Derfor bliver deres ønsker til sangbogens indhold i stor grad imødekommet i den 3. udgave.

Denne form for indflydelse vil ingen højskole dog kunne udøve i dag, idet oplagstallene er langt større og en enkelt højskoles indkøb af Højskolesangbogen derfor en meget lav procentdel. Selv de største højskoler i Danmark vil ikke engang kunne snige sig op på en enkelt procentdel af oplaget.

Ved udgivelsen af 3. udgave af Højskolesangbogen må bestyrelsen have antaget at salget af foreningens sangbog ville stige og de bestiller derfor udgaven i et større oplag på 10.000 eksemplarer, der, ligesom 2. udgave, bliver udsolgt på 3 år. Det er et udtryk for at foreningens højskolesangbog lige så stille stiger i popularitet ude på højskolerne.

Der bliver optaget 60 nye sange og 30 sange går ud af 3. udgave af Højskolesangbogen. 

Den oprindeligt svenske sang »Frihed er det bedste guld« bliver redigeret fra i 3. udgave, men optræder i samtlige andre 17 udgaver; koblet sammen med det faktum at Nutzhorn selv havde udgivet August Windings melodi til sangen i én af sine egne melodisamlinger fra 1863, 67 Melodier til Samling af Svenske Viser og Sange til Skolebrug, er det muligt, at Nutzhorn har redigeret den fra for at imødekomme Vallekilde Højskoles ønsker om til- og afgang af sange og derefter set sit snit til at indlemme den igen i 4. udgave.

Af nye sange finder man sange som »Nu rinder solen op af Østerlide«, »Menneskelivet er underligt«, »Jeg er træt og går til ro«, »Hvilestunden er i vente«, »Et lidet barn så lysteligt«, som også figurerer i 18. udgave. 

Af Line Rishøj Jensen, 25-03-2019

Litteratur:

Karl Bak: Højskolesangbogens historie – Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie, Nordisk Forlag, 1977
Lisbeth Larsen: »Frihed er det bedste guld«, Det Kgl. Bibliotek, 2009,  http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/mdrsang/cnFrihed.html

 

Nye og fravalgte sange

60 nye
30 fravalgte

Sangbogsudvalg

Heinrich Nutzhorn