2. udgave

-Sangbog for højskoler og landbrugsskoler

Oplaget af 1. udgave af Sangbog for højskole og landbrugsskoler var så småt ved at være solgt, da bestyrelsen for Foreningen for højskoler og landbrugsskoler beslutter at udgive en ny udgave i 1896. Det er på dette tidspunkt en alt for bekostelig affære at have trykkesatser for sangbogen stående i trykkeriet, hvilket betød, at der ikke var større omkostninger ved at lave en ny udgave i forhold til kun at trykke et nyt oplag. 

Heinrich Nutzhorn og Niels Peter Grønvald-Nielsen fortsætter i redaktionen, og bliver bedt om at tilrettelægge den nye udgave på kun 3 uger.

63 nye sange kommer med i den 2. udgave og 20 sange går ud. Af de fravalgte sange var blandt andre »Underlige aftenlufte« og »Ingen har guldtårer fældet« som dog har fundet vej tilbage i Højskolesangbogen igen. Johan Ottosens »Det haver så nyligen regnet« er den af de mest bemærkelsesværdige sange, som bliver indlemmet i denne nye udgave. Sangen nyder stor popularitet som protestsang i Sønderjylland omkring tiden for udgivelsen, der på denne tid er under preussisk styre. Sangen var én blandt flere sange, som de preussiske myndigheder forbød at blive sunget i forbindelse med dansknationale møder i Sønderjylland.

Selvom der sad to personer i sangbogsudvalget, er det kun Heinrich Nutzhorns navn som figurerer på titelbladet i 2. udgave. Hvorfor, er uvist, men Nutzhorn var en kendt komponist på denne tid, havde været elev ved A.P. Berggreen, og mange af hans kompositioner står angivet i de tidlige højskolesangbøger; ud fra det kan man antage, at det blev betragtet som mere prestigefyldt og god reklame for sangbogen, hvis kun hans navn stod på bladet. I folkemunde bliver sangbogen endda i en årrække benævnt som Nutzhorns Sangbog. Man kan også finde eksemplarer af Højskolesangbogen med ny indbinding, hvor der i stedet for at stå Sangbog for højskole og landbrugsskoler, som på den originale bogryg, står Sangbog ved Nutzhorn.

Foreningen er en smule mere optimistiske omkring salget af 2. udgave af sangbogen og øger derfor denne gang oplaget til 6000 eksemplarer, hvilket de også forventer kan holde århundredet ud. Samtidig med udgivelsen og salget af 2. udgave, vælger de også at udgive et tillæg med alle de nytilkomne sange, som blev udleveret gratis til de højskoler som allerede havde købt den 1. udgave. Først nu kan sangbogen også købes hos boghandlerne. 

Af Line Rishøj Jensen, 18-02-2019

Litteratur:
Karl Bak: Højskolesangbogens historie – Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie, Nordisk Forlag, 1977
Karl Clausen: Den blå Sangbog i hundredåret for dens fremkomst, Sprogforeningen, 1967

Nye og fravalgte sange

63 nye
20 fravalgte

Sangbogsudvalg

Heinrich Nutzhorn
Niels Peter Grønvald-Nielsen