1. udgave

-Sangbog for højskoler og landbrugsskoler

Foreningen for højskoler og landbrugsskoler udgav i 1893 deres første sangbogsudgivelse, fjerde oplag af Mellerupbogen, som første gang udkom i 1888. Men på grund af et utilfredsstillende samarbejde mellem foreningens sangbogsudvalg og udgiverne af Mellerupbogen, valgte bestyrelsen i stedet, at foreningen skulle udgive deres egen tilrettelagte sangbog. 

Mellerupbogen var et tilnavn, som sangbogen havde fået i folkemunde, idet den ene af udgiverne var Jens Bek, forstander på Mellerup Højskole. Denne sangbogsudgivelse var den første, der havde Højskolesangbogen som titel, hvilket var trykt på sangbogens forperm og bogryg. På titelbladet er den benævnt som Sangbog for den danske folkehøjskole.

Foreningens højskolesangbog kom i stedet til at hedde Sangbog for höjskoler og landbrugsskoler igennem de første seks udgaver og overtog først titlen Højskolesangbogen med den seneste udgave fra 2006. 

Ved tilrettelæggelsen af foreningens egen højskolesangbog bibeholdt man det sangbogsudvalg, som havde arbejdet med Mellerupbogen: Heinrich Nutzhorn, bestyrelsesmedlem i foreningen og lærer på Askov Højskole, Christoffer Bågø, lærer på Testrup Højskole og Niels Peter Grønvald Nielsen, bestyrelsesmedlem i foreningen og forstander på Vestbirk Højskole. 

Udvalget sendte, som del af redaktionsarbejdet, en opfordring ud til højskolerne om at give udtryk for, hvilke sange de gerne vil have med i en ny sangbog – en tradition som sangbogudvalgene har holdt i hævd i mere eller mindre grad siden da. Redaktionarbejdet varede omkring et halvt år, og sangbogen udkom i maj 1894

Indholdsmæssigt trækker sangbogen især på to andre højskolesangbøger på markedet: føromtalte Mellerupbogen og en sangbogstrilogi fra 1872-74 der blev udgivet af henholdsvis Askov, Testrup og Vallekilde Højskole, som Heinrich Nutzhorn og Christoffer Bågø også havde været med til at redigere. 

Den 1. udgave bærer også præg af sidstnævnte redaktøreres faglige præference som historielærere, idet det største afsnit, som tegner sig for knap af sangbogen, er Historiske sange.

1. udgave blev trykt i et lille oplag på 5000 eksemplarer til en udsalgspris på 1,50 kr. Bestyrelsen vidste på forhånd, at mange skoler ville holde fast i de sangbøger de i forvejen brugte, hvilket var årsagen til det forsigtige oplag.

Af Line Rishøj Jensen, 07-02-2019

Litteratur:
Karl Bak: Højskolesangbogens historie – Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie, Nordisk Forlag, 1977

Sangbogsudvalg

Heinrich Nutzhorn 
Christoffer Bågø 
Niels Peter Grønvald-Nielsen