Udgaver af Højskolesangbogen

1894

1. UDGAVE

SANGBOG udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Efter udgivelsen af Laursen og Beks “Sangbog for den danske folkehøjskole” i 1893, udgiver Foreningen deres egen sangbog i maj 1894.

1896

2. UDGAVE

SANGBOG udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

1. udgave bliver hurtigt udsolgt og 2. udgave udgives i 1896. H. Nutzhorn anføres særskilt på titelbladet, og sangbogen bliver længe kendt som “Nutzhorns sangbog«.

1899

3. UDGAVE

SANGBOG udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Redaktionen af 3. udgave bar præg af Foreningens imødekommenhed overfor Vallekildes ønske om at overgå til sangbogen, ifald deres ønsker om ændringer blev tilgodeset.

1902

4. UDGAVE


SANGBOG udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

4. udgave er, foruden seks sange, et genoptryk af 3. udgave. Andelsbogtrykkeriet i Odense overtager nu trykningen fra Milo, hvilket halverer trykkeudgifterne for Foreningen.

1906

5. UDGAVE

SANGBOG udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Her startes traditionen for noter til sangene, som Nutzhorn udarbejder, til trods for hans udtræden fra sangbogsudvalget. Man beholder hans navn i sangbogen som god PR.

1908

6. UDGAVE

SANGBOG udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Foruden fire nye sange er 6. udgave ligesom 4. udgave også et genoptryk af forrige udgave. Foreningen bestiller denne gang et dobbelt så stort oplag på 20.000 eksemplarer.

1913

7. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Der foretages en omfattende redaktion og tilføjes et ekstra titelblad med den nye titel “Folkehøjskolens sangbog” og vignetten med skjalden af N.K. Skovgaard.

1917

8. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Den nye meloditradition indenfor den folkelige sang rører på sig i disse år med Carl Nielsen og Th. Laub i spidsen og gør sit indtog på sangbogen i 8. udgave.

1920

9. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Udgaven er ift. teksterne stort set et genoptryk af forrige udgave, mens Balslev fra sangbogsudvalget gør en omfattende redaktion af melodiangivelserne.

1922

10. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Folkehøjskolens Melodibog udarbejdes af den nye meloditraditions foregangsmænd: Ring, Laub, Nielsen og Aagaard og udgives for første gang ifm. 10. udgave.

1926

11. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

En af de mest omdiskuterede udgaver som blev truet af boykotninger. Foreningen udgav et tillæg med de “savnede” sange for at bevare tilslutningen til sangbogen.

1933

12. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

I kølvandet af postyret med forrige udgave blev der indkaldt til forhandlingsmøde med Foreningens medlemmer og resultatet blev alt i alt en forsigtig redaktion af 12. udgave.

1939

13. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Den folkelige sangs popularitet under 2. Verdenskrig og i efterkrigstiden resulterede i hidtil uhørte salgstal for sangbogen, der steg med knap 300.000 ekspl. fra 12. til 13. udgave.

1951

14. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Flere sociale sange kommer til, og bymennesket får nu en plads i sangbogen, hvor kun bondekulturen tidligere har været skildret. Der optages også sange med tilknytning til krigstiden.

1964

15. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler

Med 1961-ophavsretsloven bliver komponister og forfattere nu honoreret efter standardsatser, som hidtil var arbitrære og ofte urimelige takster, hvis de endda blev lønnet.

1974

16. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Udgivet af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark

Mængden af sange reduceres betragteligt efter antallet er steget støt gennem udgaverne. For første gang trykkes en node med enstemmig melodisats til hver sang.

1989

17. UDGAVE

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG – Udgivet af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark 

Udenlandske ikke-nordiske sange indtrådte i sangbogen fra og med 15. udgave, men blev i fuldt omfang sorteret fra igen i 17. udgave til fordel for en opprioritering af nordiske sange.

2006

18. UDGAVE

HØJSKOLESANGBOGEN – Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Sangbogen skifter navn, og der koordineres med Salmebogen for at samordne fælles stof. For første gang afholdes et seminar mhp. at få skrevet nye sange til en ny udgave.