Historien

# 469 – “Drømte mig en drøm i nat”

15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 254 – Der er ingenting i verden så stille som sne# 376 – Blæsten går frisk over Limfjordens vande# 469 – Drømte mig en drøm i nat# 513 – Men det bli’r atter stille efter stormen# 376 – Blæsten går frisk over Limfjordens vande#...

læs mere
# 480 – “En gammel mager karl, som spiste ene”

15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 103 – En sømand har sin enegang# 247 – Vor sol er bleven kold# 261 – Vintergæk er brudt af mulden# 263 – Lysfyldt morgen, til marven kold# 288 – Den grønne søde vår# 317 – Midsommerteltet, de lyse nætter# 374 – Hvor smiler...

læs mere
# 468 – “Som dybest brønd gi’r altid klarest vand”

9. udgave10. udgave11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 100 – Hvem sidder dér bag skærmen# 176 – Skuld gammel venskab rejn forgo# 184 – Ole sad på en knold og sang# 185 – Sej mæ, ska vi mej i kri?# 255 – Sneflokke kommer...

læs mere
# 489 – “Her rejses en skole som mange før”

7. udgave8. udgave9. udgave10. udgave11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 14 – Se, nu stiger solen af havets skød# 15 – See the golden sun from the ocean rise# 339 – Vi pløjed og vi så’de# 489 – Her rejses en skole som...

læs mere
# 492 – “De vår en daw i høsten ti”

7. udgave8. udgave9. udgave10. udgave11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 286 – Det er så køhnt, det er så dejle# 363 – I Synnerjylland, dér er æ føjt# 492 – De vår en daw i høsten ti

læs mere
# 496 – “Venner, hvor er vort fædreland dog kønt”

11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave17. udgave18. udgave# 183 – Den trænger ud til hver et sted# 219 – Julebudet til dem, der bygge# 490 – Vi fik ej under tidernes tryk# 494 – Hvad synger du om# 495 – Det, som lysner over vangen# 496 – Venner, hvor er...

læs mere
# 490 – “Vi fik ej under tidernes tryk”

Alle udgaver# 183 – Den trænger ud til hver et sted# 219 – Julebudet til dem, der bygge# 490 – Vi fik ej under tidernes tryk# 494 – Hvad synger du om# 495 – Det, som lysner over vangen# 496 – Venner, hvor er vort fædreland dog kønt# 87 – Udrundne er de gamle dage# 98...

læs mere
# 495 – “Det, som lysner over vangen”

Alle udgaver# 183 – Den trænger ud til hver et sted# 219 – Julebudet til dem, der bygge# 490 – Vi fik ej under tidernes tryk# 494 – Hvad synger du om# 495 – Det, som lysner over vangen# 496 – Venner, hvor er vort fædreland dog kønt"Morgenhanen atter gol""Se, nu stiger...

læs mere
# 494 – “Hvad synger du om”

Alle udgaver# 183 – Den trænger ud til hver et sted# 219 – Julebudet til dem, der bygge# 490 – Vi fik ej under tidernes tryk# 494 – Hvad synger du om# 495 – Det, som lysner over vangen# 496 – Venner, hvor er vort fædreland dog kønt# 494 – Hvad synger du...

læs mere
# 493 – “Du skønne land med dal og bakker fagre”

11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 157 – Vort modersmål er dejligt# 493 – Du skønne land med dal og bakker fagre# 59 – Kirkeklokke! mellem ædle malme# 152 – Moders navn er en himmelsk lyd# 233 – Kimer, I klokker!# 278 –...

læs mere
# 491 – “Det var en sommermorgen”

Alle udgaver# 359 – Jylland mellem tvende have# 491 – Det var en sommermorgen# 1 – Den signede dag med fryd vi ser# 6 – Morgenhanen atter gol# 7 – Morgenstund har guld i mund# 37 – Nu fryde sig hver kristen mand# 39 – Guds ord det er vort arvegods# 52 – Jeg kender et...

læs mere
# 474 – “Kong Vermund den gamle”

Alle udgaver# 55 – Lovsynger Herren, min mund og mit indre!# 91 – Folkeligt skal alt nu være# 94 – Menneskelivet er underligt# 97 – Jeg elsker den brogede verden# 156 – Til sagn og sange og eventyr# 255 – Sneflokke kommer vrimlende# 256 – Spurven sidder stum bag...

læs mere
# 484 – “Lynildsmand, som for vort øje”

Alle udgaver# 57 – Kirken den er et gammelt hus# 64 – O kristelighed!# 65 – Min mund og mit hjerte# 283 – Jeg vælger mig april# 484 – Lynildsmand, som for vort øje# 521 – Gud planted en have fra øst til vest# 522 – Abraham sad i Mamre-lund# 1 – Den signede dag med...

læs mere
# 477 – “På Tave bondes ager ved Birkende by”

Alle udgaver"Nu ringer alle klokker mod sky""Lysets engel går med glans""Nu vågne alle Guds fugle små""I østen stiger solen op""Gud ske tak og lov""Nu titte til hinanden de fagre blomster små""Til himlene rækker din miskundhed, Gud""Dejlig er jorden""Tit er jeg glad...

læs mere
# 483 – “For bønder himlens fugle mer”

1. udgave2. udgave3. udgave4. udgave5. udgave6. udgave7. udgave8. udgave9. udgave10. udgave11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave17. udgave18. udgave# 105 – Forlad os vor skyld for hver drøm, vi har dræbt# 125 – Vi har kun én sol# 129 – Jeg ejer både mark...

læs mere
# 487 – “Sig nærmer tiden, da jeg må væk”

Alle udgaver# 86 – Hulde engel, du min barndoms ven!# 253 – Det er hvidt herude# 349 – Kær est du, fødeland, sødt er dit navn# 360 – Jyden han æ stærk å sej# 437 – Mads Doss han war en kon koltringsknæjt# 476 – I Skanderborrig enge# 487 – Sig nærmer tiden, da jeg må...

læs mere
# 471 – “I alle de riger og lande”

Alle udgaver# 8 – Nu ringer alle klokker mod sky# 9 – Lysets engel går med glans# 10 – Nu vågne alle Guds fugle små# 11 – I østen stiger solen op# 12 – Gud ske tak og lov!# 13 – Nu titte til hinanden de fagre blomster små# 71 – Til himlene rækker din miskundhed, Gud#...

læs mere
# 470 – “I gamle dage det var engang”

Alle udgaver# 55 – Lovsynger Herren, min mund og mit indre!# 91 – Folkeligt skal alt nu være# 94 – Menneskelivet er underligt# 97 – Jeg elsker den brogede verden# 156 – Til sagn og sange og eventyr# 255 – Sneflokke kommer vrimlende# 256 – Spurven sidder stum bag...

læs mere
# 476 – “I Skanderborrig enge”

Alle udgaver# 86 – Hulde engel, du min barndoms ven!# 253 – Det er hvidt herude# 349 – Kær est du, fødeland, sødt er dit navn# 360 – Jyden han æ stærk å sej# 437 – Mads Doss han war en kon koltringsknæjt# 476 – I Skanderborrig enge# 487 – Sig nærmer tiden, da jeg må...

læs mere
# 473 – “Sol er oppe”

Alle udgaver# 473 – Sol er oppe# 540 – Jeg er træt og går til ro# 1 – Den signede dag med fryd vi ser# 6 – Morgenhanen atter gol# 7 – Morgenstund har guld i mund# 37 – Nu fryde sig hver kristen mand# 39 – Guds ord det er vort arvegods# 52 – Jeg kender et land# 53 –...

læs mere
# 485 – “De snekker mødtes i kvæld på hav”

8. udgave9. udgave10. udgave11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 60 – Er du modfalden, kære ven# 85 – Tit er jeg glad og vil dog gerne græde# 87 – Udrundne er de gamle dage# 98 – På det jævne, på det jævne!# 100 – Hvem...

læs mere
# 486 – “Kommer hid, I piger små!”

Alle udgaver"Den signede dag med fryd vi ser" "Nu ringer alle klokker mod sky""Lysets engel går med glans""Nu vågne alle Guds fugle små""I østen stiger solen op""Gud ske tak og lov""Nu titte til hinanden de fagre blomster små""Velkommen igen, Guds engle små""Julen har...

læs mere
# 482 – “Udrust dig, helt fra Golgata”

7. udgave8. udgave9. udgave10. udgave11. udgave12. udgave13. udgave14. udgave15. udgave16. udgave17. udgave18. udgave# 235 – Barn Jesus i en krybbe lå# 287 – Grøn er vårens hæk# 472 – På Sjølunds fagre sletter ved Østersøens bred# 482 – Udrust dig, helt fra Golgata#...

læs mere