Højskolesangbogen
-mere end en sangbog

Den folkelige sangs fyrtårn
Højskolesangbogen er ubestrideligt en vigtig del af dansk kulturarv i sin egenskab af at være en af de vigtigste nutidige samlinger af dansk lyrik og folkemelodikompositioner. Den har været og fungerer til stadighed som et vigtigt litterært og musikalsk bindeled mellem finkultur og folkelig kultur i Danmark og er i en forstand et stykke dansk mentalitetshistorie, hvor vi kan forbinde os med tidligere tiders erfaringsverdener med sange der formår at røre noget universelt og endnu bevarer sin relevans for os i dag. 

Om siden

Et sang(bogs)historisk forskningsprojekt  

Sideløbende med udarbejdelsen af en bog om Højskolesangbogens historie, der samler op, hvor Karl Bak slap med sit værk om samme emne i 1977, udgives her på siden fortegnelser om udgaverne af Højskolesangbogen samt dele af andre opdagelser, som bliver gjort i arbejdet.
Derudover udgives også artikler fra vekslende skribenter, som fortolker og giver nye perspektiver på sangene fra den seneste udgave med ønsket om at akkumulere ny viden og give inspiration til de mange sangformidlere rundt om i det ganske land.
Det er undertegnedes håb, at siden kan give et tiltrængt løft til dansk sanghistorisk forskning og øge interessen for feltet.

Line Rishøj Jensen, projektleder på den-blå.dk

Fornyet interesse for Højskolesangbogen

Da denne hjemmeside så dagens lys i starten af 2016 var det sparsomt med materiale og dækning af Højskolesangbogen. Der er imidlertid på utrolig kort tid sket en mærkbar øget interesse på feltet.

I hvert fald har sangbogen fået større mediedækning især fra Danmarks Radio, som har udsendt en podcast-serie på otte afsnit om bogen på P2 og live-transmitteret 12 timers maratonsang fra Højskolesangbogen på DR K, hvilket tiltrak over en halv million seere. Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark har tilsyneladende også selv opprioriteret sangbogen ved at udgive meget mere materiale om sangbogen på dens officielle hjemmeside. Derudover har højskolesangaftener i sognegårde og på caféer samt maraton-fællessang fra Højskolesangbogen bredt sig i langt større omfang, og Højskolesangbogen – en musikforestilling af Minna Johannesson bliver genopført på Det Kgl. Teater i 2019 efter en stor succes i 2016/-17.  
En medvirkende faktor til denne fornyede og øgede interesse for den blå sangbog, i hvert fald gennem det sidste halve år, hvor både DRs marathonsang-udsendelse og podcast-serie blev sendt, skyldes sandsynligvis bekendtgørelsen i foråret 2018 om en ny forestående udgave.

 Den voksende interesse for Højskolesangbogen er en udvikling, vi glæder os over, og som vi håber vil fortsætte. 

 

Artikler

Nyeste udgivelser

#123 - "Et samfund kan være så stenet"

“Der er ikke som sådan brug for poesi – og netop derfor er der brug for poesi” er i følge Hans Peter Madsen en politisk pointe, som man kan finde i “Et samfund kan være så stenet”…
Læs mere

#192 - "Så dyrker de korn på et alter i Chile"

Inger Christensens digt, “Så dyrker de korn på et alter i Chile” indgår i forfatterens bud på en alternativ politik, der ikke bekender sig til partier – Hans Peter Madsen forklarer hvordan….
Læs mere

#285 - "Det er forår. Alting klippes ned"

Benny Andersen er kendt for at vende sproget på hovedet. I det følgende ser Helle Kjærulff nærmere på nogle af de betydningsglidninger, der opstår som følge heraf i hans “Hilsen til forårssolen”…
Læs mere

#89 - "Er lyset for de lærde blot"

Hvad kan Grundtvigs sang om oplysning mon belyse på en rejse i Japan? Og hvordan hænger japansk poesi sammen med højskolebevægelsen? Mads Mygind fortæller…
Artiklen er udgivet med støtte fra N.F.S. Grundtvigs Fond
Læs mere

#124 - "Mens jorden driver roligt rundt"

Hans Peter Madsen stiller skarpt på Inger Christensens forhold til de bestillingsopgaver hun modtog i løbet af sit forfatterskab, samt forholdet mellem sprog og virkelighed, menneske og univers i “Sang om jorden”…
Læs mere

#458 - "Skammel han bor sig nør i Thy"

Få en grundig introduktion til en af de mest digre og blodige sange i Højskolesangbogen af Line Rishøj Jensen, som går tæt på den episke beretning om Ebbe Skammelsøn…
Læs mere

Historie

1. udgave

1894

2. udgave

1896

3. udgave

1899

4. udgave

1902

5. udgave

1906

6. udgave

1908

7. udgave

1913

8. udgave

1917

9. udgave

1920

10. udgave

1922

11. udgave

1926

12. udgave

1933

13. udgave

1939

14. udgave

1951

15. udgave

1964

16. udgave

1974

17. udgave

1989

18. udgave

2006